Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 A www.docyke.hu weboldal és webáruház

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

 

A weboldalon elérhető online ajánlatok szolgáltatója a GIGABYTE Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Szabadság u. 14.).

Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-138320
Adószám: 12344084-2-13

Tel. : +36 70 318 70 19
E-mail: info@gigabytetv.hu

Ügyvezető: Paál Farkas

Kiadás dátuma: 2020. szeptember 19. 

 1. AZ ÁSZF ÉRVÉNYESSÉGE, HATÁLYA

A jelen Általános Szerződéses Feltételek (ÁSZF) azokra az üzletkötésekre/vásárlásokra vonatkoznak, amelyek a www.docyke.hu oldalon keresztül az oldal üzemeltetőjével, a Gigabyte Kft.-vel jönnek létre. Online vásárlás alatt a www.docyke.hu weboldalon keresztül elektronikus úton eljuttatott rendeléseket értjük, telefonon vagy e-mail-en történő rendelések figyelembe vételére sajnos nincs lehetőség. A docyke.hu weboldal elsődleges nyelve magyar, így minden fontos információ, valamint a weboldal funkciói is magyar nyelven kerülnek megjelenítésre.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat nem iktatjuk és utólag nem hozzáférhető vagy megtekinthető. 

Minden vásárló a megrendelése véglegesítése/elküldése előtt kötelezően el kell fogadja az ÁSZF-et. A Gigabyte Kft. jogosult az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani a honlapon feltüntetett tájékoztatás mellett. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá a vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

 1. AJÁNLATOK ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉS

A megrendelés és szerződéskötés a docyke.hu weboldalon keresztül kizárólag cselekvőképes (nagykorú személy, akinek a cselekvőképessége nincs korlátozva vagy kizárva) vásárlók számára lehetséges, kizárólag magyarországi kiszállítással.

A megrendelés folyamata

A docyke.hu weboldalon eladásra meghirdetett termékekre/szolgáltatásokra a vásárló megrendelést adhat le regisztrációt, majd bejelentkezést követően, illetve regisztráció nélkül.

A vásárló a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. Az ismertető leírást a Gigabyte Kft. mindig a tőle telhető legnagyobb körültekintéssel végzi, azonban az esetleges elgépelésekért, vagy pontatlanságáért nem vállal felelősséget. A weboldalon szereplő termékképek némely esetben csak illusztrációk, azok a valóságtól eltérhetnek.

A vásárló a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Kosárba” feliratra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti virtuális kosarába, ezt követően megadhatja a termék darabszámát. Ezt követően a vásárló megtekintheti és szabadon módosíthatja, illetve törölheti is a kosár tartalmát. Amennyiben a fizetést választja, úgy a fizetés és szállítás sikeressége miatt meg kell adnia személyes adatait. A Gigabyte Kft. a GDPR rendelkezéseivel összhangban csak a minimálisan szükséges adatokat kéri el, nem tárolja azokat a szükségesnél tovább, harmadik fél számára pedig – a kiszállítást végző cég kivételével – nem adja azt tovább. A webáruházban a megrendelés elküldése a vásárló számára egyben fizetési kötelezettséget keletkeztet, azzal érvényes szerződés keletkezik a cég és a vásárló között.

A Gigabyte Kft. a vásárló által elküldött ajánlat megérkezését késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a vásárló részére.

A vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg a rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. Amennyiben a vásárló rendelés leadását követően hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 24 órán belül jeleznie kell a Gigabyte Kft. felé, hogy ne történjen meg a nem kívánt rendelés.

Leadott megrendelés visszautasítása csak megfelelő indokkal lehetséges. Amennyiben a megrendelés teljesítésével kapcsolatban akadály merülne fel, a Gigabyte Kft. köteles a megrendelőt 24 órán belül értesíteni erről. A Gigabyte Kft. igyekszik a weboldalon feltüntetett készleteket rendszeresen frissíteni. Az egy fő által leadott rendelési mennyiség nem kerül limitálásra, de a kijelzett raktárkészlet feletti rendelések automatikusan elutasításra kerülnek.

A weboldalon megjelenített színek és a termékek tényleges színe között - a vásárló számítógépének színbeállításaitól függően, valamint a kijelzők képalkotási folyamatai miatt - eltérések előfordulhatnak, mely eltérésekért a Gigabyte Kft. nem tud felelősséget vállalni. 

 1. ÁRAK

A megrendelés időpontjában feltüntetett árak a mindenkori ország pénznemében történnek, s magukba foglalják a mindenkori általános forgalmi adót is. A termékek árai nem tartalmazzák a kiszállítás díját. A termékek fizetése hitelkártyával, utánvéttel vagy előreutalással történhet (lásd még: 5. pont). Az online vételár nem tartalmaz összeszerelési vagy beállítási díjat, illetve ilyen jellegű szolgáltatást. Az adatok és árak bevitelénél a nyilvánvaló tévedésből és elütésekből eredő hibákért a Gigabyte Kft. nem vállal felelősséget, valamint fenntartja a jogot a tévedés miatt érvénytelen szerződés teljesítésének megtagadására. A weboldalon szereplő akciók, promóciók mindig csak a feltüntetett időszakig érvényesek, azt követően azokat érvényesíteni nem lehet.

 1. SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK

A termék árai nem tartalmazzák annak kiszállítással járó költségeit. A kiszállítások zökkenőmentes, gyors lebonyolítása érdekében a Gigabyte Kft. harmadik fél (szállító/szállítmányozó cég) szolgáltatásait veheti igénybe, s a szállítások megvalósulásának érdekében a szükséges adatokat (jellemzően: név, cím) vele megosztja. A kiszállítás mindenkori költségei feltüntetésre kerülnek a termékeknél, valamint a fizetés előtti áttekintő/összesítő oldalon is megtekinthetők. A szállítási költségek – a termékek áraihoz hasonlóan - magukban foglalják a mindenkori általános forgalmi adót (Áfa-t).

Személyes átvétel

A Docyke.hu weboldalon feltüntetett termékek webáruházon keresztül, online értékesítéssel jutnak el a fogyasztókhoz/vásárlókhoz. A Gigabyte Kft. telephelyén megtekintési lehetőség nincs. Előzetes egyeztetés alapján lehetőség nyílhat arra, hogy a kiválasztott termékeket a vásárló személyesen vigye el, ebben az esetben viszont a vásárlónak csak a Gigabyte Kft. által megadott helyen és időben van lehetősége a kiválasztott termék/termékek átvételére. A személyes átvétel ingyenes. 

 1. FIZETÉS ÉS TULAJDONJOGFENNTARTÁS

Az áru a vételár teljes kifizetéséig a Gigabyte Kft. tulajdonát képezi. A fizetés történhet hitelkártyával, utánvéttel vagy előreutalással.

5.1 Bankkártya

A fizetéshez a következő bankkártyák használhatók: Visa, Mastercard. Az online fizetések az aktuális biztonsági előírásoknak megfelelően történnek. A bankkártya terhelés – amennyiben szállítást is választott a vásárló - az áru szállítási díját is tartalmazza.

5.2 Utánvét

Utánvéttel történő fizetés esetén a rendelés értékét a vásárló közvetlenül a szállító cégnek fizeti ki.

 1. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

A kiszállítást a Gigabyte Kft. egy szállító cég segítségével végzi, a vele megkötött szerződés alapján, a mindenkori raktárából a vásárló által megadott szállítási címre. A szállítási idő Magyarországon belül jellemzően 3-4 munkanap. Amennyiben egy áru a szállítás során megsérül, úgy azt a szállító felé haladéktalanul jelezni kell és kérni kell jegyzőkönyv felvételét, hogy a kár érvényesíthető legyen. A szállítás során megsérült termékek visszaszállítását a Gigabyte Kft. díjmentesen végzi és gondoskodik a hibátlan termék vásárlóhoz történő eljuttatásáról. A Gigabyte Kft. nem vállal felelősséget harmadik fél vétkes magatartásáért.

 

 1. SZÁLLÍTÁSI KÉSEDELEM KÖVETKEZMÉNYE

A Gigabyte Kft. nem vállal felelősséget a szállítók/gyártók részéről fellépő szállítási akadályoztatásért, kártérítési igények ezekben az esetekben kizártak. A Gigabyte Kft. az akadályoztatásról kapott információt követően haladéktalanul értesíti az ügyfelet. Amennyiben a fizetés vagy a vásárló számlájának megterhelése már megtörtént, úgy a Gigabyte Kft. ezeket az összegeket díjmentesen visszautalja.

 

 1. ELÁLLÁSI JOG : tájékoztatás a vásárlástól történő elállásról

Elállási jog

A fogyasztónak minősülő vásárlót megilleti a jog, hogy az interneten megrendelt termékek megvételétől indokolás nélkül 14 napon belül elálljon. Az elállási jog attól a naptól kezdve 14 napon keresztül érvényes, a vásárló a terméket birtokába vette.

A vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A vásárló a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Amennyiben a vásárló élni kíván elállási jogával, úgy köteles arról egyértelmű módon és írásban nyilatkozni a Gigabyte Kft. részére: e-mail-en vagy postai úton keresztül. A szerződéstől való elállás estében használhatja (nem kötelező jelleggel) a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerinti mintaszöveget is. Annak érdekében, hogy a vásárlástól való elállás  érvényes legyen, az elállására vonatkozó nyilatkozatot a határidő (14 nap) lejárata előtt meg kell küldeni a Gigabyte Kft. részére. A vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az e pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

A vásárlástól való elállás következményei

Ha a vásárló eláll a szerződéstől, a Gigabyte Kft. haladéktalanul, de legkésőbb a vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a kiszállításért fizetett költséget is. A Gigabyte Kft. jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket.

A visszafizetés módja banki átutalás, melynél többletköltség felszámítása nem történik meg.

Az áru(ka)t haladéktalanul és minden esetben legkésőbb tizennégy napon belül vissza kell küldeni attól a naptól kezdve, hogy a Gigabyte Kft.-t a vásárló értesítette a szerződéstől való elállásáról. A visszaküldési cím: 2310 Sigetszentmiklós, Szabadság utca 14.

A határidőt betartottnak minősül, ha a vásárló az áru(ka)t a tizennégy napos határidő lejárata előtt elküldi a visszaküldési címre, személyes visszajuttatásra/átadásra nincs lehetőség. A termék visszaküldésének költsége a vásárlót terheli.

Felelősség az áru értékcsökkenéséért:

A vásárlónak kell viselnie az áru értékcsökkenésének a költségeit, ha a vásárló az áru jellege, tulajdonságai, működése megállapításához szükséges mértéket meghaladóan használja az árut és ebből értékcsökkenés állapítható meg. Az értékcsökkenés megállapítása az áru(k) visszavétele során elvégzett vizsgálat alapján történik.

A vásárlót nem illeti meg az elállási jog olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján, vagy kifejezett kérésére állítottak elő. Nem lehet elállással élni tehát olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak.

 1. SZAVATOSSÁG/JÓTÁLLÁS

9.1 Szavatosság

9.1.1. Kellékszavatosság

Hibás teljesítés esetén a vásárló a Gigabyte Kft-vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. A vásárló 2021.01.01-től életbe lépő új rendelkezés alapján a vételártól függően sávos jótállási időre jogosult. (10 000 - 100 000 Ft közötti összegnél 1 év, 100 001- 250 000 Ft között 2 év, 250 001 Ft-tól 3 év) Az átvétel időpontjától számított, és a termék árától függően  1, 2 illetve 3 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Az elévülési határidőn túl a vásárló a kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesíthető szavatossági igényeit.

Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a Gigabyte Kft. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a Gigabyte Kft. költségére vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Gigabyte Kft. adott okot.

A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Gigabyte Kft-vel.

A vásárló közvetlenül a Gigabyte Kft-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Gigabyte Kft. akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Gigabyte Kft. bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már vásárló köteles bizonyítani, hogy a vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló - választása szerint - a 9.1.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén vásárlónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a vásárló/fogyasztó felelős.

A vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog forgalmazójával (Gigabyte Kft.) szemben gyakorolhatja.

A forgalmazó (Gigabyte Kft.) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körébe gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

9.2. Jótállás

Az online shopban kapható termékekre a vonatkozó jogszabály szerinti jótállási feltételek érvényesek.

Hibás teljesítés esetén a Gigabyte Kft. jótállásra köteles az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezésének megfelelően. A kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék vásárlónak történő átadásának a napja.

A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. A jótállási jogokat kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárló („Fogyasztó”) érvényesítheti.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Gigabyte Kft., vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

- elemi kár, természeti csapás okozta.

 

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a vásárló:

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Gigabyte Kft-nek  a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a vásárlónak okozott érdeksérelmet.

- ha a Gigabyte Kft. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a vásárló érdekeinek nem tud eleget tenni, vagy ha a vásárlónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a vásárló – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Gigabyte Kft. költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha a vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Gigabyte Kft. nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a vásárló érdekeit szem előtt tartva kell elvégezni. A Gigabyte Kft.-nek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a vásárló a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Gigabyte Kft.-t terhelik.

A vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül a vásárlót a jótállásból fakadó jogok az 9.1.1. és az 9.1.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek.

A jótállási jegy rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az áfás számlát vagy nyugtát - bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok ezzel a bizonylattal érvényesíthetőek.

 

Szavatossági igények érvényesítése

Szavatossági, jótállási igényeit a vásárló a következő elérhetőségeken keresztül jelentheti be:

docyke@docyke.hu

Panaszkezelés

Vásárló a termékkel vagy a Gigabyte Kft. tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a következő elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő:

Levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Szabadság u. 14.

Telefonszám: + 36 70 318 70 19

E-mail: docyke@docyke.hu 

A Gigabyte Kft. a szóbeli panaszokat meghallgatja, de a webáruházon történő értékesítés jellegéből adódóan azokat írásos módon is bekérheti, kiegészítve a panaszt képek csatolásával. A Gigabyte Kft. igyekszik a panaszok kezelésében aktív szerepet játszani és lehetőségeihez mérten gyorsan megoldani azokat. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Gigabyte Kft. a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz.

A Gigabyte Kft. a telefonon, vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Gigabyte Kft. egyedi azonosítóval lát el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Gigabyte Kft. a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Gigabyte Kft. az elutasítás indokáról tájékoztatja a vásárlót.

Amennyiben a Gigabyte Kft. és a vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a vásárló számára:

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: Amennyiben a vásárló a fogyasztói jogainak a megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

- Békéltető testület: a termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerinti megyei békéltető testületnél, vagy egyéb választása szerinti megyei békéltető testületnél.

A Gigabyte Kft. a Magyarországon működő fogyasztóvédelmi békéltető testületek előtti eljárásban részt vesz, de nem tett általános alávetési nyilatkozatot, ezért egyezség hiányában az ilyen eljárásokban hozott határozatok rájuk nézve nem kötelezőek.

 - Bírósági eljárás: a vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének a bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.

 

 1. KÁRTÉRÍTÉS ÉS FELELŐSSÉG

A Docyke termékek lényege, hogy alkatrészekből egy rövidebb-hosszabb szerelést követően áll össze a kész termék. Az összeszerelt termék azonban csak úgy képes a tőle elvárt használati/élvezeti értéket nyújtani, ha az összeszerelés alapos és szakszerű volt. A gyártó cég, valamint a Gigabyte Kft. a nem megfelelő, helytelen, hanyag összeszerelésből fakadó károkért (beleértve a testi, egészségügyi károkat is) nem vállal felelősséget.

11.Hiányosságok jelzése

A nyilvánvaló hiányosságokat (pl. hiányzó tartozék) a vásárló köteles a szállítás átvételét követően haladéktalanul és írásban bejelenteni. Egyéb hiányosságokat, amelyek gondos vizsgálattal sem fedhetők fel határidőn belül, haladéktalanul, de legkésőbb a szállítást követő kettő hónapon belül írásban kell közölni.

11.2 Jótállás/Szavatosság kizárása

Jótállási vagy szavatossági  igény a fogyasztó  által okozott károkért nem érvényesíthető. Ilyenek alatt elsősorban, de nem kizárólag, a következőket értjük:

 • külső behatás miatti sérülés (más eszközzel, túlterheléssel, az előírások megsértésével okozott sérülés)
 • Szakszerűtlen használat (nem a rendeltetési célnak megfelelő használat, súlykorlátozások megszegése, rosszul megválasztott terepviszonyokon való használat,…)
 • Mechanikus sérülések
 • Hibás működtetés, vagy a vásárló, illetve egy harmadik fél által elvégzett javítási kísérletek
 • Hibás tárolásból eredő károk, illetve nem megfelelő működés (különös tekintettel a nem fedett, nyirkos helyen történő tárolásra)

 

 1. ADATVÉDELEM

Személyes adatai védelme különösen fontos célunk. Az adatait ezért kizárólag a törvényi rendelkezések alapján dolgozzuk fel (GDPR rendelkezések és más jogszabályok). Amennyiben a weboldalunk úgynevezett cookie-kat használ, arra a törvényi előírásoknak megfelelően felhívjuk a figyelmet, illetve lehetőséget biztosítunk arra, hogy a cookie-k használata nélkül történjen meg az oldal további használata. Ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldal egyes funkciói nem fognak megfelelően működni.

Adatvédelmi jogorvoslat

A vásárló bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; tel.: 36 (1) 391-1400; fax: 36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) abban az esetben, ha személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A jogainak megsértése esetén vásárló a Gigabyte Kft., mint adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

 1. HASZNÁLATI MEGJEGYZÉSEK / ADATVÉDELMI BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT

A jelen weboldal használatára az itt megadott feltételek érvényesek: a jelen weboldal használója beleegyezését adja a jelen szabályokhoz és igazolja, hogy a Gigabyte Kft. a weboldal használatával kapcsolatosan nem vonható felelősségre.

A Gigabyte Kft. weboldalának (www.docyke.hu) tartalma (szövegek, képek, hangfájlok valamint animációk és videók), valamint a weboldal megjelenése kizárólag a vásárlók tájékoztatását szolgálja, és szerzői jogvédelem alatt áll. Az oldal tartalmából másolni, adatokat menteni és feldolgozni kizárólag magáncélra engedélyezett. Az üzleti felhasználáshoz kifejezett írásos jóváhagyásra van szükség.

A weboldal használata a vásárló saját kockázatára történik. A Gigabyte Kft. nem vállal felelősséget az oldalról elérhető idegen weboldalak tartalmáért. A Gigabyte Kft. ezúton kifejezetten elhatárolódik minden, az oldalról elérhető külső weboldal tartalmától és ezeket a tartalmakat nem tekinti sajátjának. A jelen nyilatkozat érvényes minden megjelenített linkre és a linkeken keresztül elérhető oldalak teljes tartalmára. A cég saját ajánlatai az adatbankokra és adatbank-rendszerekre vonatkozó szerzői jogvédelem alatt állnak.

 

 1. ALKALMAZANDÓ JOG 

A szerződésre a magyar jog az irányadó, az EU kereskedelmi jogának kizárásával.

 

 1. MENTESÍTŐ ZÁRADÉK

A jelen szerződéses feltételek bizonyos rendelkezéseinek érvénytelensége a szerződéses feltételek többi rendelkezésének érvényességét nem érinti. A felek kötelesek az érvénytelen rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesíteni, amely az eredeti rendelkezés céljának a leginkább megfelel.

A jelen feltételek fejezeteinek címei kizárólag az átláthatóságot szolgálják, azok szövegezése nem használható fogalom-meghatározásként.